Personeel

No photo available

Jorre Vannieuwenhuyze

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 96 87
Fax: 09 264 49 95
Email: Jorre.Vannieuwenhuyze@UGent.be
Lokaal: 40.09.130.006

Bibliografie

Full UGent Bibliography