Personeel

No photo available

Pieter Goetschalckx

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 48 81
Fax: 09 264 49 95
Email: Pieter.Goetschalckx@UGent.be
Lokaal: 40.09.120.037

Onderzoeksdiscipline
  • Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
  • Algoritmiek en computationele wiskunde
Bibliografie

Full UGent Bibliography