Personeel

No photo available

Lieven Clement

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 49 04
Fax: 09 264 49 95
Email: Lieven.Clement@UGent.be
Lokaal: 40.09.120.029

Onderwijs (cursussen)
  • Statistiek
  • Statistiek
  • Statistische genomica
  • Statistical Genomics
Bibliografie

Full UGent Bibliography