Personeel

No photo available

Wouter Dewolf

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 48 06
Fax: 09 264 49 95
Email: Wouter.Dewolf@UGent.be
Lokaal: 40.09.120.015