Personeel

No photo available

Stijn Vansteelandt

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 47 76
Fax: 09 264 49 95
Email: Stijn.Vansteelandt@UGent.be

Onderwijs (cursussen)
 • Causale analyse en ontbrekende gegevens
 • Causaliteit en ontbrekende gegevens
 • Beginselen van statistische data-analyse
 • Analyse van geclusterde en longitudinale data
 • Statistiek I
 • Statistiek II: project
 • Capita selecta in de statistiek
 • Beginselen van statistische data-analyse
 • Statistiek en farmaceutische data-analyse
Onderzoeksdiscipline
 • Epidemiologie
 • Kanstheorie
 • Statistiek
Onderzoeksgroep(en)
Bibliografie

Full UGent Bibliography