Personeel

No photo available

Kris Coolsaet

Universiteit Gent
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België
Tel: 09 264 48 89
Fax: 09 264 49 95
Email: Kris.Coolsaet@UGent.be

Onderwijs (cursussen)
  • Herschrijfsystemen en symbolisch rekenen
  • Programmeren
  • Objectgericht programmeren
  • Vakdidactiek informatica I
  • Vakdidactiek informatica II
  • Stage informatica A
  • Stage informatica B
Onderzoeksgroep(en)
Bibliografie

Full UGent Bibliography