Contact

Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek
Universiteit Gent
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
België

Tel : + 32 9 264 47 57
Fax : + 32 9 264 49 95

Vakgroepvoorzitter : Prof. dr. Joris Van der Jeugt